REGISTRACE ČAVS: členství + akce
KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

Kdo je veterinární sestra?


Co dělají veterinární sestry, asistenti či technici?

Používání těchto pojmů je vždy trochu ošidné neb v každém státě v Evropě se těchto pojmů využívá různě. To znamená, že v jednom státě bude pozice veterinárního technika velmi kvalifikovanou pozicí a veterinární asistent bude jen jeho méně kvalifikovaný pomocník, přičemž ve státě sousedním bude označení pozic používáno zcela opačně, tedy že veterinární asistent je funkce více odborná než veterinární technik. 

V našich domácích podmínkách je situace taková, že dle taxonomie povolání máme jen veterinární techniky a samostatné veterinární asistenty.

Nicméně na většině veterinárních klinik zabývajících se problematikou psů, koček či drobných savců, jsou pomocníci veterinářů nazýváni veterinární sestrou. Toto povolání ale v katalogu zaměstnání budete hledat marně. Je to dáno tím, že střední veterinární školy produkující veterinární techniky prakticky stále více času věnují hospodářským zvířatům ve srovnání s péčí o malá zvířata a drobné savce na veterinárních klinikách. Příprava veterinárních sester pro potřeby veterinárních klinik zabývajících se péčí o psi kočky a drobné savce na úrovni srovnatelné s nemocnicí pro ošetřování lidí je teprve spíše v plenkách . 

Ve Velké Británii je naopak tradice vysoce profesně erudovaných veterinárních sester opravdu velmi dlouhá. Zejména v posledních 25 letech, kdy veterinární medicína udělala ohromný skok vpřed  možnostech nabízené péče, je kvalita přípravy veterinářů i jejich pomocníků o to důležitější. Přístroje jsou velmi nákladné a procedury jimi prováděné jsou stále více náročnější na odbornou erudici. To si zde velmi dobře uvědomili a proto zde mají již 25 let velmi dobře propracovaný a odzkoušený model pregraduálního i postgraduálního vzdělávání veterinárních sester, stejně jako výukové programy škol připravujících veterinární sestry, sleduje vývoj, kdy více jak 70% veterinárních lékařů pracuje právě v praxích malých zvířat. Zároveň zde nebránili přístupu na trh práce ani osobám z nových členských států EU. Vznikl tak požadavek na jasné definování dovedností veterinární sestry na evropské úrovni. Tím vznikl projekt ACOVENE, který jasně definuje jaký má být vzdělávací program škol, které mají být schopny zajistit aby jejich absolventi tyto požadavky naplňovaly. Tím je zajištěno, že mobilita pracovní síly nebude na úkor péče o pacienty. Součástí tohoto projektu je i  program evaluace již existujících sester, který zajišťuje jednotnou kvalitativní úroveň  praktických dovedností, stejně jako zaznamenává progres nezbytného  kontinuálního vzdělávání. Bohužel, přestože je již v projektu ACOVENE zapojeno 12 států EU včetně nově i Rumunska, v České republice pro nezájem středních veterinárních škol nenajdete žádnou takto evaluovanou školu. Dobrou zprávou je, že na několika klinikách máme již první sestry zapojené do projektu evaluace sester již v praxi pracujících.

Každá pozice ve veterinární praxi je důležitá, ale veterinární sestra hraje stěžejní roli. V průběhu dne poskytuje asistenci doktorům, což dovoluje lékařům zvládat efektivněji vlastní diagnostiku nebo provádění chirurgickým zákrokům na dalších pacientech.
Současně může sestra pomáhat klientovi porozumět, proč je udržování čistoty zubů jeho mazlíčka tak důležité, nebo pomáhat recepční s chodem recepce. Pomáhají také vyplňovat lékařské předpisy, dodržovat vyšetřovnu čistou a připravenou, provádět laboratorní vyšetření, aktualizovat lékařské zprávy, asistovat při chirurgických zákrocích, či se starat se o pacienty na hospitalizaci. Je víc věcí co veterinární sestra dělá během dne, než si většina lidí uvědomuje.