KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

On-line zdroje


Imunitní system rychlokurs pro mimoně
http://khanovaskola.cz/video/30/176/2446-nas-imunitni-system-prirozeny-zabijak?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-boBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

Bakterie rychlokurs pro mimoně
http://khanovaskola.cz/video/30/176/2021-bakterie-archea-protiste?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-boBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

Difuse a osmosa
http://khanovaskola.cz/video/32/170/574-difuze-a-osmoza?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-oBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

Jádro, membrána,…
http://khanovaskola.cz/video/32/170/2242-jadro-membrany-ribozomy-eukaryota-a-prokaryota?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-boBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

Endoplasmatické reticulum, Golgiho tělisko
http://khanovaskola.cz/video/32/170/1838-endoplasmaticke-retikulum-a-golgiho-telisko?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-boBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

Organela
http://khanovaskola.cz/video/32/170/1754-organela?gclid=CjwKEAjw_MisBRCTuNPfoMqU4ngSJACrJv1V3gLty1ZFwBGBih1Z8AsF9U-boBEBq5_f_sGsqoDIeRoCM4nw_wcB

DNA začínáme
http://khanovaskola.cz/video/32/170/1028-dna-slovnik-od-chromosomu-k-translaci-proteinu

Diferenciace zygoty
http://khanovaskola.cz/video/32/170/2438-diferenciace-zygoty-v-somaticke-a-zarodecne-bunky

Mitoza a Meioza
http://khanovaskola.cz/video/32/170/181-mitoza-meioza-a-pohlavni-rozmnozovani

Mitotické faze
http://khanovaskola.cz/video/32/170/1156-mitoticke-faze

Fáze meiozy
http://khanovaskola.cz/video/32/170/2373-faze-meiozy

Embrionální kmenové buňky
http://khanovaskola.cz/video/32/170/182-embryonalni-kmenove-bunky

Rakovina
http://khanovaskola.cz/video/32/170/614-rakovina

ATP
http://khanovaskola.cz/video/32/171/323-atp-adenosintrifosfat

Uvod do buněčného dýchání
http://khanovaskola.cz/video/32/171/1650-uvod-do-bunecneho-dychani

Oxidace a redukce
http://khanovaskola.cz/video/32/171/1901-oxidace-a-redukce-z-biologicke-perspektivy

Glykolýza
http://khanovaskola.cz/video/32/171/1246-glykolyza

CKC neboli krebsův cyklus
http://khanovaskola.cz/video/32/171/2309-krebsuv-cyklus-cyklus-kyseliny-citronove

Oxidativní fosforylace a chemiosmosa
http://khanovaskola.cz/video/32/171/1286-oxidativni-fosforylace-a-chemiosmoza

Mikrobiologický atlas
http://atlas.sund.ku.dk/microatlas/food/bacteria/Escherichia_coli/

Cestování do zahraničí užitečné zdroje informací

Plný přístup k materiálům pouze pro členství ADVANCE.


Mikrobiologický atlas