REGISTRACE ČAVS: členství + akce
KONTAKT PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE

Smart Vet / Pet Education


Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom vás tímto pozvali na sérii webinářů pořádaných SVPE.

16. 3. 2021 od 20.00
MVDr. Petra Černá, MRCVS AFHEA: Feline friendly přístup 
https://www.svpe.cz/feline-friendly-pristup/    

18. 3. 2021 od 20.00
MVDr. Ing. Eva Čermáková, Ph.D. – Základní přístup k hadům a jejich majitelům včetně chovatelského minima 
https://www.svpe.cz/zakladni-pristup-k-hadum-a-jejich-majitelum-vcetne-chovatelskeho-minima/  

30. 3. 2021 od 20.00
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM – Úvod do onemocnění dentice 
https://www.svpe.cz/uvod-do-onemocneni-dentice/ 

13. 4. 2021 od 20.00
MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. – Vypouklé oko 
https://www.svpe.cz/vypoukle-oko/ 

20. 4. 2021 od 20.00
MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.: RTG diagnostika onemocnění zubů u drobných savců 
https://www.svpe.cz/rtg-diagnostika-onemocneni-zubu-u-drobnych-savcu/ 

22. 4. 2021 od 20.00
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, Ph.D. – Infekční onemocnění koček z pohledu prvolioniového oftalmologa
https://www.svpe.cz/22–4–od-20-00-prof–mvdr–alexandra-trbolova–ph-d–infekcni-onemocneni-kocek-z-pohledu-prvolionioveho-oftalmologa/

Balíček 10 + 2 webináře ze stomatologie drobných savců 
https://www.svpe.cz/12x-drobni-savci/